Päiväkoti Tipitii Oy

Usein kysyttyä


 

kysymyslamppuMiten yksityinen päivähoito eroaa kunnallisesta?

Vastaus:

*lapsiryhmän koko pienempi (pienet kodinomaiset päiväkodit)

*sisarukset pääsevät ”samalle osastolle” (ei ikätasoittain muodostettuja osastoja, mutta toimintahetket toteutetaan ikätasoittain muodostetuissa pienryhmissä)

*asiakaspalvelu (otamme huomioon lasten ja vanhempien toiveet ja reagoimme palautteeseen välittömästi)

*panostamme elämykselliseen varhaiskasvatukseen (paljon virikkeitä ja ohjattuja toimintahetkiä)

*joustavampi päiväkotiarki (lapsilähtöisyys, päivärytmityksessä jätetty runsaasti aikaa myös leikille ja ulkoilulle)

*ruoka pitopalvelusta

*retket, esiintyjät, xylitolpastillit jne. on huomioitu hinnastossamme (all inclusive)

 

kysymyslamppu Onko yksityinen hoito kalliimpaa kuin kunnallinen?

Vastaus:

Hoitomaksumme ovat 20e kunnallista hoitomaksua korkeammat kokopäivähoidosta. Hox!Hintamme kattaa kaikki toiminnan kulut esim. xylitolpastillit, retket, esiintyjät ja virikekerhot. Tarjoamme siis laadukasta päiväkotihoitoa pienissä kodinomaisissa yksiköissämme edulliseen hintaan!

15 päivää sopimuksissa hoitomaksumme on max.250e/lapsi (sisältää toiminnan kaikki kulut.) Esikoululaisten hoitomaksu on  max. 220e/kk/lapsi.Elokuusta 2016 tarjoamme mahdollisuuden osallistua myös pelkkään maksuttomaan esiopetukseen 4h/pvä (jos lapsi tai perhe ei ole oikeutettu kokopäivähoitoon.) Pelkässä esiopetuksessa olevia ei laskuteta.

Muuten hoitomaksumme ovat vähintään 20e/lapsi. Eli jos perheen koko tai tulot oikeuttavat ”maksuttomaan päivähoitoon” kunnallisella, puolella, meillä hoitomaksuna peritään ns. ”retkilisä.”

 

kysymyslamppu Jos valtakunnallisesti nostetaan hoitomaksuja miten se näkyy teidän hoitomaksussanne?

Vastaus:

Hoitomaksumme nousee samassa suhteessa valtakunnallisten hoitomaksukorotusten kanssa.

 

kysymyslamppuMiten varahoito on järjestetty heinäkuussa päiväkodin ollessa kiinni?

Vastaus:

Jos perhe tarvitsee hoitoa heinäkuussa (tai muina kiinni olo aikoina) perheellä on mahdollisuus varata hoitopäiviä Oulun alueella päivystävään yksityiseen päiväkotiin.

 

kysymyslamppuOnko kaikki lapset teille tervetulleita?

Kaikki lapset ovat meille tervetulleita. Meillä on mahdollista toteuttaa erikoisruokavalioita ja henkilökohtaisia lääkehoitosuunnitelmia (esim. allergiat, pitkäkestoinen lääkitys, astma, sokeritauti, epilepsia jne.) Lapsi saa tukea lapselle laaditun henkilökohtaisen varhaiskasvatus-suunnitelman tai esiopetus-suunnitelman mukaisesti. Myös erilaisia tukitoimia voidaan toteuttaa päiväkodissamme (esim. puheterapia, toimintaterapia.) Tuen tarve arvioidaan yhdessä kunnan varhaiserityisopettajan kanssa. Lapsen tuen tarpeen ja pedagogisen arvion myötä lapselle haetaan korotettua palveluseteliä (joskus voidaan päätyä myös henkilökohtaisen avustajaan). Tämän turvin lapsi saa tarvitsemansa tukitoimet myös yksityisessä päiväkodissa.

 

kysymyslamppuMiten yksityistä päivähoitoa valvotaan Oulussa?

Lähetämme päivittäin lasten ja henkilöstön läsnäolotiedot Oulun kaupunkiin sähköisesti. Henkilöstön/lapsimäärän ylityksistä/omavalvonnasta annetaan kirjallinen selvitys Oulun kaupungille kuukausittain. Oulun kaupungin yksityisen päivähoidon koordinaattori vierailee päiväkodissamme säännöllisesti ja tarkastaa mm. toiminnan laatua, tarvittavia lupa-ja asiakirjoja yms. Myös palotarkastaja käy tekemässä tarkistuksia 2 vuoden välein. Terveystarkastaja tarkistaa hygieniaa ja omavalvontaa.

Yksityiset toimijat kouluttautuvat ja käyvät säännöllisesti kaupungin yksityisille toimijoille suunnatuissa kokouksissa. Työstämme yhteistyössä mm. paikallista vasua ja esiopetus-suunnitelmaa. Oulu varmistaa, että laatumme on vähintään yhtä hyvä kuin heidän omissa yksiköissään mm. tekemällä tyytyväisyyskyselyitä myös yksityisten toimijoiden asiakkaille. Viimeisimmässä tyytyväiskyselyssä yksityiset päiväkodit saivat erinomaiset arvioinnit asiakaskunnaltaan.